Курс "Начало. Путь к личной Силе"

О курсе — https://pyatoeizmerenie.ru/wpm/nashi-kursy-i-nastrojki/nachalo